chordgitars

Trio Lamtama

Turpuk Parngoluon

Lima do [E]inang ni

gellenghu jari ni tangan

[D]Sude do i [A]marsiganjang-ganjangi

Songoni do anggo [E]parngoluon on inang

Adong do na mamora nang [A]na pogos

Dang pola sai [E]sungkunsungkun

roham da hasian

Ai i do anggo turpuk [A]parngoluon

 

[A]Dang na so hutaon udan [E]haba-haba i

[D]Mangalului dalan ni [A]ngolu i

Pogos do hita anggo di [E]arta portibi on

Alai tung so mandele ho inang

[A]Tahokkop ma sude tahe angka gellengta i

[E]Ai ido anggo arta na ummarga

 

[A]Marsiamin aminan inang

[D]songon lampak [A]ni gaol

[D]Marsitungkoltungkolan hasian

[A]songon suhat di robean

[G]Molo tung na pandokkon [D]ni bagian

[E]Sude na i na ingkon [A]sijaloon

[G]Molo tung songoni gurat [D]ni tangan

[E]Mauliate ma tadok tu [A]Tuhan i

 

Interlude

[D][A][E]

 

[A]Dang na so hutaon udan haba-haba i

[D]Mangalului dalan ni [A]ngolu i

Pogos do hita anggo di [E]arta portibi on

[E]Alai tung so mandele [A]ho inang

Tahokkop ma sude tahe [E]angka gellengta i

Ai ido anggo arta na [A]ummarga

 

[A]Marsiamin aminan inang

[D]songon lampak [A]ni gaol

[D]Marsitungkoltungkolan hasian

[A]songon suhat di robean

 

[G]Molo tung na pandokkon [D]ni bagian

[E]Sude na i na ingkon [A]sijaloon

[G]Molo tung songoni gurat [D]ni tangan

[E]Mauliate ma tadok tu [A]Tuhan i