chordgitars

Linda & Hery

Maswain Bau Teutang

Intro: Em


               G              D                Em
Jok semparu jok semparu kance telu
               G              D                Em
Jok semparu jok semparu kance telu
               G                     D      Em
Jok kekaet jok kekaet pete tebu


              G                     D           Em
Lamun pacu, lamun pacu elek aku
              G                     D           Em
Lamun pacu, lamun pacu elek aku
              G                     D           Em
Aruan entan aruan entan debaet aku


              G                   D          Em
Bau paku, bau paku lek dese keru
              G             D                  Em
Pete kayuk, pete kayuk jok elakjurin
         G                      D                  Em
Pete kayuk, tepete kayuk  jok elakjurin
        G                      D          Em
Aku pacu, aku pacu elek kamu


              G              D            Em
Nane aku masih pete jari maskwain
              G              D            Em
Nane aku masih pete jari maskwain


              G               D                             Em
Mbe langan, mbe langan jok tanjung batu
          G               D                  Em
Elakjurin, elakjurin teeuntun jurang
          G               D                  Em
Elakjurin, elakjurin teeuntun jurang


              G                  D                     Em
Aruan entan, aruan entan debaet aku
                  G                            D               Em
Mun maskawin, mun maskawin baun teutang
                  G                            D               Em
Mun maskawin, mun maskawin baun teutang